Sözleşme

Avukat Yazılımı Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi hak ve salahiyetler

Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, ELAY BİLİŞİM BASIN YAYIN GAZETECİLİK TİCARET LDT ŞTİ ile, (Bundan sonra ELAY BİLİŞİM olarak anılacaktır) ELAY BİLİŞİM'DEN satın alınan yazılım ve diğer hizmetlerden satın almak isteyen tüzel veya özel kişiler (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Bu sözleşme Elay Bilişim ile Müşteri arasında akdedilmiş olup, üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. Müşteri, Elay Bilişim'den bu sözleşme çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. Müşteri bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir. Yazılım lisansı ELAY BİLİŞİM'E aittir. Müşteri tarafından satılamaz. Müşteri, Elay Bilişim'den sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

Verilen Hizmetler

Bir yazılım ve internet hizmetleri kuruluşu olan Elay Bilişim, her tür yazılım hizmetleri ve internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. Müşteri, Elay Bilişim'den sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internette yasal her tür içeriği web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir. Elay Bilişim tarafından kiralanan yazılımlarının lisansı Elay Bilişim'e aittir. Müşteri yazılım sistemi ve kodlar üzerinde hiçbir şekilde hak sahibi değildir. Müşteri kendi ürettiği içeriğin hak ve hukuki sorumluluğuna haizdir.

Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:

Web Alanı: Elay Bilişim'den sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, Müşteri'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, "Müşteri'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, "Müşteri'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, Müşteri'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.

Elektronik Posta: Elay Bilişim tarafından, Müşteri'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. Elay Bilişim, Müşteri'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.

İnternet Trafiği: Direkt olarak Müşteri'den kaynaklanan veya Müşteri'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve Elay Bilişim'in sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.

Alan adı: Müşteri, Elay Bilişim'e, internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını Elay Bilişim, Müşteri adına alacak ve Müşteri'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.

Spam: Alıcıların isteği olmaksızın gönderilen toplu (100'den fazla) tanıtım e-mail'leridir. İnternet etiklerine ve Elay Bilişim kurallarına aykırıdır.

Verilecek Hizmetlerin Fiziksel Sınırları

Elay Bilişim tarafından, Müşteri'ye verilecek hizmetler, Müşteri'nin seçtiği yazılım ve hizmet paketine göre fiziksel sınırlamalara tabidir..

Müşteri'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda Elay Bilişim ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

Hizmet Sınırlamaları

Önemli: Müşteri 'nin satın aldığı yazılım üzerinden yayınladığı içerikler ile göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Elay Bilişim siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Elay Bilişim sadece bu sitenin ya da sitelerin yazılımını ve yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

Elay Bilişim, herhangi bir anda Müşteri'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun kanuna aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, Müşteri'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, Elay Bilişim, sunduğu hizmetler kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. Müşteri'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, Elay Bilişim hizmet vermeyi durdurabilir ve Müşteri'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. Müşteri'nin bu sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle Elay Bilişim'in hizmeti durdurması halinde, Müşteri'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

Sınırlamalar:

Elay Bilişim'in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi, (spam)

Elay Bilişim'in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,

Elay Bilişim'in sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile Elay Bilişim tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.

Elay Bilişim yada başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, Müşteri'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen Müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve Müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.

Elay Bilişim'in sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

Hizmet Bedeli

Müşteri, bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak Elay Bilişim'e, Ödeme Tarihine Ait Güncel Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.

Ödeme, İade ve Sonlanma:

Kurulum ücreti ve ilk ödeme Müşteri tarafından, sözleşmenin internet ortamında kabul edildiği tarihte yapılır.

Yıllık uzatmalarda; seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, Müşteri tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır.

Müşteri ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihte yapmamışsa, Elay Bilişim, verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Durdurduğu bu süre içerisinde Müşteriyi haberdar etmek amacı ile hizmetin yapıldığı web alanında Müşteriye uyarı mesajı yayınlayabilir.

Yıllık olarak ödenen Yazılım Kirası, Barındırma ve Sunucu sağlama hizmetlerimizde; hizmet verilip kurulum yapıldıktan sonra Müşterinin ilk 15 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda hizmetin yazılım lisans ücreti ve iki aylık hosting bedeli düşülerek kalan bedel kendisine iade edilir. Yıllık olarak ödenen yazılım lisans kiralama ücreti 125 $+ KDV'dir, Kampanya kiralama ücreti 125$ + KDV'dir. İlk 15 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir yıllık bedelden iade talep edilemez.

Aylık olarak satın alınan hizmetlerde ise Müşterinin ilk 3 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmetin 3/1 kurulum ücreti ve iki aylık bedel düşülerek, kalan miktar kendisine iade edilir. İlk 3 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir aylık bedelden iade talep edilemez.

Domain adları, SSL, Arama Motorlarına kayıt... ve benzeri hizmetlerin para iadesi yoktur. Yurtdışından peşin ödenerek satın alındığı için iade yapılamaz.

Hizmete ilişkin ödeme, Hizmetin Sonlanma tarihine kadar yapılmamış olursa, hizmet durdurulur. Sonlanma tarihinden sonraki 180. günden sonra hizmete ait veriler sunucuda daha fazla yer kaplamaması ve yasal zorunluluk süresi sona erdiği için sunucularımızdan kalıcı olarak silinir.

Elay Bilişim'in Sorumlulukları:

Elay Bilişim, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.

Elay Bilişim, Müşteri'nin yazılım üzerinden ürettiği yasal içerikleri yayınlamakla yükümlüdür, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle yayınlamakta olduğu web sitesinin içeriğindeki dosyaların herhangi bir zarara uğraması ya da kaybolması halinde site içeriği konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Müşteri kendi web sitesinin ve kendi dosyalarının yedeklerini elinde bulundurmakla yükümlüdür. Elay Bilişim yedekleme yapmaktadır ancak bu yedeklemeler periyodik olarak yapıldığından sitenin en son hali daima Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır.

Elay Bilişim, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

Elay Bilişim, mücbir sebepler dışındaki nedenlerle Müşteri'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, Müşteri, kesinti nedenine bakmaksızın, sözleşmeyi sona erdirebilir. Elay Bilişim, bu durumda sözleşme kapsamında Müşteriden alacağı bu tarihten sonraki ödemeleri talep edemez.

Elay Bilişim'in, Müşteri'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak Elay Bilişim'in herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; Müşteri’nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin Müşteri Elay Bilişim'in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

Müşteri, Elay Bilişim'in sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve Elay Bilişim'in sözleşme kurallarına aykırıdır. Müşteri SPAM yaparak, toplu e-mail gönderemez. Elay Bilişim'de sitesi bulunan Müşteri, kendi sistemlerini kullanarak dahi Elay Bilişim sisteminde bulunan sitesinin reklamını yapar ise bu da SPAM sayılmaktadır. E-Mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. Müşteri SPAM yapar ise Elay Bilişim, Müşteri'yi UYARMAKSIZIN ve Müşteri’nin ödemiş olduğu meblağı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayrıca Müşteri Elay Bilişim'in bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.

Elay Bilişim, eğer tüm network'ü tehdit edecek bir saldırı, atak altında kalır ise, bu durumda Müşteri'ye sormaksızın hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu, Elay Bilişim'in tüm sunucularını ve diğer tüm Müşterilerine sunmakta olduğu web yayıncılığı hizmetlerini korumak için gerekli olabilir. Bu çözüm Müşteri kendisine yapılan atak, saldırı ile tüm Elay Bilişim network'ünü çalışamaz hale getirdiği takdirde uygulanmaktadır. Network atakları ve saldırıları devamlı olduğu takdirde, Elay Bilişim, Müşteri tarafından kendisine verilen maddi zararlar için tazminat hakkını saklı tutar.

Veri Akışı

Elay Bilişim'in bu sözleşme çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak Müşteri tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır. Elay Bilişim elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

Sözleşmenin Süresi

Sözleşme, internet üzerinden Müşteri'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, bir yıl geçerlidir. Bu süre en az 1 (bir) yıl'dır. En çok 10 (on) yıldır. Bir yıldan kısa süreli hizmet verilmez, 1 yıldan kısa süreli ücret alınmaz.

Müşteri, Yazılım Kiralama Hizmetlerini, hizmet süresi içerisinde istediği an iptal edebilir. Yayının durdurulmasını talep edebilir. Bu talebi nedeniyle Müşteri'ye ücret iadesi yapılmaz.

Sözleşmenin Yenilenmesi veya Sona Erdirilmesi

Sözleşme taraflar aksini yazılı olarak bildirmedikçe ya da Müşteri sistemden hizmet için sonlandırma komutu vermedikçe hizmet sona erme tarihine kadar verilmeye devam edecektir. Müşteri hizmet için yıllık uzatma siparişi vermediği ve ödemesini yapmadığı durumda verilmekte olan hizmet sona erme tarihinde durdurulacaktır. Elay Bilişim, mecbur kalır ya da gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda Müşteri'yi bunun nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.

Elay Bilişim, bu Elay Bilişim Hizmet Sözleşmesi'ni, bazı maddelerini değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle güncelleyebilir. Böyle bir durumda Elay Bilişim, sözleşmenin yeni şeklini, www.iyiavukat.net adresli internet sitesine ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir.

Sözleşmenin yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra, Müşteri'nin de bu yeni hükümleri kabul ettiği anlaşılacaktır. Müşteri'nin yeni sözleşmeyı kabul etmemesi halinde kullandığı hizmetleri sona erdirme hakkı vardır. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte Müşteri'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, Elay Bilişim Hizmet Sözleşmesi'ni sona erdirme hakkına sahip olur.

İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmedan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.

İşbu sözleşme 22 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

ELAY BİLİŞİM BASIN YAYIN GAZETECİLİK TİCARET LDT ŞTİ

ADRES : İKİZÇAY MAH. ŞEHİT JAN. UZM. ÇVŞ. AYCAN ÖZDİL SOK. NO: 29/2 EDREMİT / BALIKESİR

VERGİ DAİRESİ : EDREMİT / 3302458987

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Tel / WhatsApp : +90 535 665 27 34

E-Mail: bilgi@iyiavukat.net

URL: https://www.iyiavukat.net

İyiAvukat.Net / Türkiye'nin İyi Avukatları

İLETİŞİM